volejte +420 739 013 986, pište info@holtex-as.com

Vzdělávací program OPZRegistrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005598

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců firmy KONTRAPRODUKTION s.r.o.

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firmy, a zajistit tak soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Projekt se zaměřuje také na zvýšení adaptability starších pracovníků. Uvedených cílů chce firma dosáhnout realizací tohoto projektu, který probíhá od 1. 3. 2017. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU.

V průběhu projektu dojde k realizaci vzdělávacích kurzů, které zvýší osobní potenciál a motivaci zaměstnanců, což povede k jejich větší spokojenosti. Zvýšení kvalifikace a adaptabilita pracovníků posílí efektivitu práce, udržitelnost pracovních pozic a zajistí konkurenceschopnost firmy na trhu pro další roky.
 
Akce, slevy a novinky přednostně na váš e-mail
    Přihlásit